Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Als bedrijf De Steunzolenpraktijk zijn wij ons bewust alle opgenomen persoonlijke data van de cliënten en medische gegevens, als ook door ons vervaardigde scans en metingen, strikt en vertrouwelijk te behartigen en bewaren.

Door de AVG die per 25 mei 2018 in werking treedt heeft iedere cliënt het recht op inzage en verwijdering, maar ook het recht op data-portabiliteit.

De gegevens worden uitsluitend gelezen en verwerkt door M. Ogertschnig en R.A.C. Ogertschnig-Zijlstra. Zij zijn de aangewezen personen om de persoonsgegevens te vragen, beheren en bewaken. Bij het aannemen van de opdracht wordt de cliënt om toestemming gevraagd de door hen opgegeven data te verwerken en te bewaren. Tevens wordt hen gewezen op de mogelijkheid van weigering en verwijdering.

Indien cliënt van het recht op inzage en verwijdering gebruik wil maken, zullen wij hieraan gehoor geven. Deze gegevens kunnen verwijderd worden zodra cliënt aangeeft dat de geleverde artikelen naar behoren en tevredenheid functioneren, doch binnen een maand na het verzoek. Het is voor dossiervoering noodzakelijk e.e.a. te bewaren om tot vergelijk van klachten tot een oplossing te kunnen komen. Mocht cliënt aangeven dit niet te willen, zullen wij uiterlijk binnen 1 maand het dossier verwijderen.

Voor behandeling en dossier registreren wij volgende persoonsgegevens:

 1. Naam, Adres, Geboortedatum, e-mail, gewicht en schoenmaat
 2. Zorgverzekering met polisnummer, BSN
 3. Zorgvraag, aandoening, klachtenomschrijving, diagnose en doelstelling
 4. Uitvoering van het hulpmiddel, doel en materiaal, maakwijze
 5. Type schoen wat persoon draagt, en voor welk doel
 6. Resultaat na aflevering, voortgangsrapport

Deze gegevens worden zowel schriftelijk als ook in de computer bij de voetscans bewaard. De computer is slechts met een code toegankelijk.

De verzekeringsgegevens en BSN worden vermeld op de factuur. Vanaf juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, instellingen, indicatieorganen verplicht het BSN te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. Ook in declaraties.

De meetgegevens en scans worden gebruikt om het hulpmiddel te vervaardigen. Deze worden op een met code beveiligde computer bewaard. De scans worden op papier geprint en als dossier bewaard. Alle gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik bewaard.

Het dossier wordt na aflevering in ordners bewaard, uit zicht en niet toegankelijk voor derden. De dossiers worden 7 jaar bewaard. De digitale gegevens in de computer worden zolang bewaard als dat het computerprogramma toelaat, of zolang met dit programma gewerkt wordt. De gegevens worden nooit aan derden of met derden gedeeld.

Indien een arts of andere voorschrijver de gegevens digitaal of op papier wenst te ontvangen, wordt eerst toestemming aan de cliënt gevraagd, alvorens aan deze vraag te voldoen.

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het gebruik door bezoekers van de website te analyseren en voor gebruik te verbeteren.

Indien cliënten nog vragen over de privacy hebben kunnen zij zich wenden aan M. Ogertschnig of R.A.C. Ogertschnig-Zijlstra van De Steunzolenpraktijk Castricum, tel. 0251 82 83 78 of per e-mail info@desteunzolenpraktijk.nl

Privacystatement

In ons privacystatement staat:

 • Welke persoonsgegevens we gebruiken
 • Wat we doen met jouw persoonsgegevens
 • Met wie we je gegevens delen
 • Een toelichting op de rechten die je hebt wanneer het gaat om je persoonsgegevens
 • Hoe je contact met ons kunt opnemen over privacy